Skip to main content

Thank you for a wonderful year!

We would like to thank all customers and friends who’ve supported Reika over this year! As we are closing in to 2024, here’s the menu for December!

As usual, stay tuned for more new dishes and drinks to close 2023 and look forward to a new year ahead!

with love from Reika

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả khách hàng thân yêu đã ủng hộ Reika trong năm qua! Chúng ta sắp bước sang một năm mới – năm 2024, dưới đây là thực đơn cho tháng 12!

Hãy cùng Reika theo dõi để biết thêm nhiều món ăn và đồ uống mới được ra mắt theo mùa năm 2023 và đón chờ một năm mới phía trước!

Thân thương với tình yêu từ Reika