Cocktails

Highballs

Whisky Highball

90k

Glass

Umeshu Highball

90k

Glass

Shochu Highball

80k

Glass

Sours

Whisky Sour

105k

Glass

Shochu Sour

90k

Glass

Sochu / Sake bomb

Shochu Bomb

90k

Glass

Sake Bomb

90k

Glass

Soya Sochu

Per glass

90k

Glass

Umeshu Mojito

Per glass

90k

Glass

Umetini

Per glass

105k

Glass

Spicy Gin

Per glass

105k

Glass

Sake Rosemary

Per glass

105k

Glass

Sake Coffee

Per glass

105k

Glass

Umeshu

Mito No Kairakuen

Chai - 720ml

1320k

Bottle / 720ml

RƯỢU MƠ ĐƯỜNG NÂU

Ly - 50ml

80k

Glass / 50ml

Chai - 720ml

1800k

Bottle / 720ml

Chai - 1800ml

2790k

Bottle / 1800ml

Honkaku Umeshu Monogatari

Ly - 50ml

60k

Glass / 50ml

Chai - 720ml

1450k

Bottle / 720ml

Kodawari Mi - Iri Nakata

Ly - 50ml

60k

Glass / 50ml

Chai - 180ml

1500k

Bottle / 1800ml

Sake

Sakuragao Tokubetsu Junmai

Ly - 50ml

70k

Glass / 50ml

Chai - 720ml

870k

Bottle / 720ml

Chai - 1800ml

1950k

Bottle / 1800ml

Hokkan Kanchofugetsu Futsushu

Ly - 50ml

45k

Glass / 50ml

Chai - 1800ml

750k

Bottle / 1800ml

Nihonsakari Josen Futsushu

Ly - 50ml

45k

Glass / 50ml

Chai - 1800ml

1300k

Bottle / 1800ml

Owari Otokoyama Morita Futsushu

Ly - 50ml

45k

Glass / 50ml

Chai - 1800ml

1100k

Bottle / 1800ml

Sochu

Tokujou Taimei Mugi

Ly - 50ml

70k

Glass / 50ml

Chai - 720ml

1750k

Bottle / 720ml

Chai - 1800ml

2090k

Bottle / 1800ml

Tensonkorin Imo

Ly - 50ml

60k

Glass / 50ml

Chai - 720ml

880k

Bottle / 300ml

Chai - 1800ml

1630k

Bottle / 1800ml

Aka Kirishima Imo

Ly - 50ml

60k

Glass / 50ml

Chai - 1800ml

1930k

Bottle / 1800ml

Kurokouji Tensonkonrin Imo

Ly - 50ml

60k

Glass / 50ml

Chai - 720ml

900k

Bottle / 300ml

Chai - 1800ml

1700k

Bottle / 1800ml

Whisky

Jack Daniel's

Ly - On the rocks

80k

Glass / 50ml

Chai - 750ml

1200k

Bottle / 720ml

Glenfiddich 12

Ly - On the rocks

50k

Glass / 50ml

Chai - 720ml

750k

Bottle / 720ml

Suntory Whisky

Ly - On the rocks

80k

Glass / 50ml

Chai - 750ml

1300k

Bottle / 720ml

Non-Alcoholic

Coca Cola

Ly

35k

Drink

Sprite

Ly

35k

Drink

Tonic Water

Ly

35k

Drink

Soda Water

Ly

35k

Drink

Hot Tea

Ly

25k

Glass

Trà Tắc

Ly

40k

Glass

Dasani Mineral Water (500ml)

Ly

25k

Bottle

*Rượu bên ngoài được cho phép mang vào nhà hàng. Phí phụ thu sẽ được áp dụng trên mỗi chai rượu bạn mang đến.
Outside wines can be served here. Corkage charges applicable.